Vend alltid ditt ansikt mot solskinnet, så vil skyggene falle bak deg.

Dataverdens under.... Collasj....

Noen forstørrelser som er laga med collasj, 🙂

Enkle muligheter som lyser opp!

Spansk rose i den norske fjellheimen......