Fotoalbum

På busstur inn i Nasjonalparken på Timanfaya, "Ildfjellet"

Stian og Espen var veldig spente på dette med vulkaner, og de fikk en flott tur inn i vulkanlandskapet, der vulkanene herjet fra 1730 til 1736. 

Sitat fra øyenvitne: "Den første desemberdagen i året 1730, mellom klokken ni og ti om kvelden, åpnet jorden seg plutselig. I nærheten av Timanfayahevet det seg et kjempefjell opp fra jordens indre. Flammene skjøt i været og brant uavbrutt i nitten daget.....

Bildene taler for seg selv....